Z inicjatywy ks. Władysława Pilarczyka – animatora małopolskiego ruchu regionalnego i za jego środki finansowe – ukazał się w 1999 roku pierwszy tom rocznika  Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny. Pierwszym redaktorem naczelnym został dr Edward Chudziński – pracownik naukowy Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej). Od 2011 roku funkcję redaktora naczelnego pełni prof. zw. dr hab. Zdzisław Noga – dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przewodniczącym Rady Redakcyjnej od początku istnienia pisma jest wybitny historyk – prof. dr hab. Feliks Kiryk.

Od 2001 roku Redakcja rocznika ma swoją siedzibę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Z Redakcją współpracują przedstawiciele środowiska akademickiego Krakowa i Małopolski, a także małopolscy regionaliści, działacze regionalnych i lokalnych towarzystw kultury, społeczni animatorzy kultury, lokalni badacze, lokalne grupy działania, pracownicy samorządowych instytucji kultury, samorządowcy, liderzy społecznego ruchu kulturalnego, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze, muzealnicy, studenci, pasjonaci. Do nich także to pismo jest adresowane.

Pismo nawiązuje do tradycji prasy i wydawnictw regionalistycznych sięgającej XIX wieku. Jest to jedyne na terenie województwa małopolskiego wydawnictwo ciągłe o charakterze popularno-naukowym szeroko prezentujące zagadnienia regionalizmu w kontekście historycznym, ideowym, społeczno-kulturowym. Publikacja ma zasięg ponadregionalny – obejmuje obszar historycznej Małopolski, czyli obecnych województw: małopolskiego, częściowo śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.