• Zbigniew Beiersdorf (Uniwersytet Jagielloński)
 • Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Bartosz Drzewiecki  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Julian Dybiec (Uniwersytet Jagielloński)
 • Olga Fejtová (Archiv Hlavního Města Prahy)
 • Piotr Hapanowicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
 • Myron Kapral (Ukraińska Akademia Nauk, Lwów)
 • Krystyna Kowalik (Polska Akademia Nauk w Krakowie)
 • Waldemar Kowalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Magdalena Kwiecińska (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
 • Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Grzegorz Odoj (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Stanisław Węglarz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)