Redakcja miała przyjemność zaprezentować rocznik "Małopolska" na drugiej edycji Forum Regionalnego "Między Małopolską a Górnym Śląskiem".

15-16 listopada odbyło się II Forum Regionalne "Między Małopolską a Górnym Śląskiem". Powstało dzięki współpracy Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Tegoroczna edycja poświęcona została zagadnieniom politycznym i kulturowym po zakończeniu I wojny światowej, z uwzględnieniem obszarów pogranicza Małopolski i Śląska. Celem organizatorów było zwrócenie uwagi nie tylko na wielkich przywódców i masowe organizacje, ale także na regionalnych działaczy i lokalne stowarzyszenia kształtujące patriotyczne postawy w okresie zaborów.
Rocznik został zaprezentowany pierwszego dnia Forum, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

 

Fot. ŻB

W niedzielę 30 września odbyły się pierwsze w Małopolsce Targi Książki Regionalnej w Kętach. Na stoisku wystawienniczym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie można było nabyć rocznik „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny” w cenie promocyjnej.

Targi Książki Regionalnej związane są z uczczeniem postaci wybitnego regionalisty Ambrożego Grabowskiego, a Rada Miejska w Kętach ogłosiła rok 2018 rokiem jego imienia. Z tej okazji lokalne instytucje kultury z Urzędem Gminy w Kętach postanowiły zorganizować, targi, w ramach których odbyły się wykłady, występy artystyczne, spotkania literackie, gra terenowa. Przedsięwzięcie to miało na celu promocję lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, dorobku naukowego i twórczego poetów, pisarzy, historyków, badaczy dziejów. Uroczyste otwarcie targów odbyło się 30 września o godz. 10.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Kętach. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Kęty.

 

Fot. IG, ŻB.

Z końcem listopada 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się promocja XIX już tomu rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Wszystkich uczestników spotkania powitała pani Za-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Anna Wiśniewska. Krótkie wprowadzenie dotyczące inicjatywy i historii powstania czasopisma przedstawił prof. dr hab. Feliks Kiryk – Przewodniczącym Rady Redakcyjnej od początku istnienia pisma.

Przypomnijmy – pierwszy numer rocznika ukazał się w 1999 r. z inicjatywy ks. Władysława Pilarczyka – animatora małopolskiego ruchu regionalnego, i co warto podkreślić – za jego prywatne środki finansowe. Pierwszym redaktorem naczelnym został dr Edward Chudziński, który w 2011 r. przekazał tą funkcję prof. zw. dr hab. Zdzisławowi Nodze.

Redaktor naczelny „Małopolski” zaprezentował tematy nowego tomu, wręczył autorom publikację, gratulując i dziękując im za współpracę oraz zaprosił do dalszej pracy na rzecz popularyzacji regionu i zachowania jego historii. Prof. Zdzisław Noga podkreślił, że tom 19 naszego wydawnictwa jest czasopismem od 2 lat punktowanym, zwrócił uwagę na różnorodność tematów w nowym numerze, pochwalił dobrą współpracę Redakcji ze środowiskiem regionalistów i badaczy historii regionu, jak również wiele nowych inicjatyw, świadczących o rozwoju marki Małopolska.

Uroczystość wzbogacił występ zespołów regionalnych: Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki”, któremu przewodniczyła pani Jadwiga Czarny, dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji Turystyki i Sportu Gminy Bystra-Sidzina oraz kapela regionalna „Holniki” z Sidziny. Zaprezentowano pieśni i melodie z regionu Babiej Góry. „Holniki” to dziecięcy zespół regionalny działający przy GOKPTiS w Sidzinie, pod kierunkiem instruktorów: pani Teresy Lipki i Władysława Biedrawy.

Po części oficjalnej Redakcja zaprosiła na skromny poczęstunek, a uczestnicy spotkania mogli porozmawiać z artystami, autorami i Redakcją pisma – snuć plany i proponować nowe tematy do kolejnego, jubileuszowego, numeru rocznika.

 

Tradycyjnie patronat honorowy nad wydawnictwem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

 

Z egzemplarzy wszystkich tomów „Małopolski” można skorzystać w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie.
Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

 

Fot. IG, ŻB

15 grudnia 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się promocja XVIII tomu rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Dyrektor WBP w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz powitał wszystkich zebranych gości – szczególnie Autorów oraz grupę dzieci i młodzieży ze Szkoły Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej z Bukowiny Tatrzańskiej przybyłą pod opieką Bartłomieja Koszarka – dyrektora Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, Alicji Wierzbanowskiej – instruktora ds. promocji w Bukowiańskim Centrum Kultury, Wojciecha Kubina – dokumentującego występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej (instruktorem zespołu jest Agnieszka Koszarek i Janusz Łukaszczyk-Kołoc)

Chwilą ciszy uhonorowano ks. Władysława Pilarczyka, współtwórcę rocznika, Honorowego Prezesa MZ RTK, zastępcę redaktora naczelnego.

Redaktor naczelny rocznika zaprezentował tematy nowego tomu, wręczył autorom publikację, podziękował im za współpracę i zaprosił do dalszej, jeszcze bardziej owocnej pracy.

Po podziękowaniach zespół regionalny z Bukowiny Tatrzańskiej został poproszony o występ. Zaprezentowano pieśni i melodie Skalnego Podhala na nuty ozwodne i krzesane, zbójnickie i wierchowe. Zespół przedstawił tradycyjne tańce Skalnego Podhala: krzesane, drobne, ozwodne, zbójnicki. Udział wzięło 20 osób: tancerzy, muzyków i śpiewaków, w tym kapela zespołu (3 pary skrzypiec i basy)

Zespół jest laureatem wielu nagród, między innymi podczas „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej, „Przeziyracki Młodyk Toniecników i Śpiywoków Góralskich”, „Duchowych nut” w gminie Czarny Dunajec, „Konkursu Śpiywoków

i Toniecników” w Białym Dunajcu i innych odbywających się na terenie Podhala (http://festiwal7kultur.pl/mali-wiyrchowianie-z-bukowiny-tatrzanskiej-podhale/).

Na małej wystawce w sali, gdzie odbywała się promocja zaprezentowano także  prace dzieci i młodzieży ze Szkoły Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej przy Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” im. Franciszka Ćwiżewicza

w Bukowinie Tatrzańskiej:

Sekcja Ceramika (instruktor Agata Patykowska – Soszka)

Sekcja Rzeźba i snycerka (instruktor Jan Łukaszczyk)

Sekcja Malarstwo na szkle (instruktorzy Teresa Skupień i Dorota Stępel)

 

Tradycyjnie patronat honorowy nad wydawnictwem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

 

Z egzemplarzy wszystkich tomów „Małopolski” można skorzystać w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie.
Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

Fot. IG

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listy punktowanych czasopism na 2015 rok. W części B zestawienia znalazł się rocznik "Małopolska", oceniony na 6 punktów. Oznacza to, że każdy badacz publikujący artykuł na łamach rocznika uzyska właśnie taką liczbę punktów do swojego dorobku. Jak na czasopismo ubiegające się po raz pierwszy o punkty naukowe jest to wysoki wynik.

 

Po raz siedemnasty, 26 listopada 2015 r., odbyło się spotkanie promocyjne rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Gości powitali: Anna Wiśniewska, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz prof. dr hab. Zdzisław Noga, redaktor naczelny „Małopolski”. Tradycyjnie patronat honorowy nad wydawnictwem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Chwilą ciszy uhonorowano dwóch członków Redakcji zmarłych w roku 2015 – Stanisława Dzikiego, wieloletniego współpracownika i sekretarza Redakcji oraz ks. Władysława Pilarczyka, współtwórcę rocznika, Honorowego Prezesa MZ RTK, zastępcę redaktora naczelnego. Profesor Noga zapewnił, że kolejny tom rocznika będzie dedykowany zmarłym kolegom.

Przypomniał zgromadzonym znaczenie czasopisma w popularyzacji dziedzictwa historycznego i kulturowego Małopolski oraz o potrzebie, by stało się pismem punktowanym, mającym znaczenie w szerszym kontekście – tu nawiązał do powstania w tym roku nowej strony internetowej rocznika, poszerzonej Radzie Naukowej oraz o stałej grupie Recenzentów. Następnie zaprezentował tematy nowego tomu, wręczył autorom publikację i podziękował im za współpracę. 

Na zakończenie spotkania zagrała kapela z Orawy - Muzyka Orawska (Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce) w składzie: Robert Kowalczyk- sekund, Marcin Kowalczyk- prym, Krzysztof Pieronek- sekund, Jonasz Pieronek- basy. Żegnała w ten sposób ks. Pilarczyka, bardzo związanego z tym regionem.

Już tradycyjnie, państwo Ewa i Jan Leśniakowie z Przyszowej (gmina  Łukowica w powiecie limanowskim), poczęstowali uczestników spotkania bochnem chleba, domowym boczkiem i smalcem oraz innymi regionalnymi przysmakami.

Z egzemplarzy wszystkich tomów „Małopolski” można skorzystać w czytelni Oddziału Informacji Regionalnej WBP w Krakowie. Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – 7 XI 2014 r. – odbyła się promocja nowego – XVI tomu rocznika „Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Gości powitali – Anna Wiśniewska – wicedyrektorka WBP oraz prof. dr hab. Zdzisław Noga – redaktor naczelny, który zaprezentował także treść publikacji.

Tom XVI rocznika dedykowany jest Profesorowi Feliksowi Kirykowi – znanemu mediewiście, historykowi miast, redaktorowi i współautorowi monografii ponad czterdziestu miast Małopolski. Profesor przewodniczy Radzie Redakcyjnej pisma od początku jego istnienia. W ub. roku obchodził jubileusz 80-lecia urodzin. Od 1956 r. prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Wypromował 14 doktorów i doprowadził 10 z nich do habilitacji. Był wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Historii w macierzystej uczelni – obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym, prorektorem i rektorem przez dwie kadencje w latach 1993-1999. Był m.in. Wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Należy do najwybitniejszych badaczy historii regionalnej i lokalnej. Zredagowane przez niego wspólnie z zespołem naukowców monografie są bezcennym źródłem wiedzy, szczególnie dla młodych badaczy historii małych ojczyzn. Z biografią i twórczością Profesora czytelnicy mogą zapoznać się otwierając pierwsze strony tomu XVI „Małopolski”. Szanowny Jubilat otrzymał podziękowanie i gratulacje od Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury z serdecznym adresem okolicznościowym z podpisami obecnych na spotkaniu regionalistów oraz wiązankę kwiatów. Dziękując – wzruszony Jubilat wspominał swoją drogę naukową i współpracę z Redakcją rocznika „Małopolska”.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie , 15 listopada 2013 r. odbyła się promocja XV tomu rocznika „Małopolska: regiony – regionalizmy –małe ojczyzny”.

Goście zostali powitani przez Jerzego Woźniakiewicza – dyrektora WBP w Krakowie i profesora Zdzisława Nogę – redaktora naczelnego publikacji. Obaj podkreślili znaczenie pisma w popularyzacji dziedzictwa historycznego i kulturowego Małopolski. Następnie głos zabrał ks. Władysław Pilarczyk, który przypomniał genezę powstania pisma i skład pierwszej Redakcji.

Tom XV „Małopolski” został dedykowany dr Edwardowi Chudzińskiemu – medioznawcy, dziennikarzowi, nauczycielowi akademickiemu, scenarzyście, znawcy regionalizmu i idei regionalistycznych, historii polskiego regionalizmu i ruchu regionalnego, chłopskiej kultury i inteligencji międzywojennej - pierwszemu redaktorowi naczelnemu „Małopolski”, którą redagował w latach 1999 – 2010. Wszystkie dokonania dra Edwarda Chudzińskiego zostały zaprezentowane z okazji „50 LAT TWÓRCZEJ OBECNOŚCI W SZKOLE WYŻSZEJ, KULTURZE I MEDIACH”.

Przewodniczący Rady Redakcyjnej – profesor Feliks Kiryk podkreślił wkład dra Edwarda Chudzińskiego w rozwój rocznika i popularyzację idei regionalizmu.

Profesor Zdzisław Noga zaprezentował całą tematykę nowego tomu, wręczył autorom publikacje i podziękował im za współpracę.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością profesorowie Franciszek Ziejka, Ryszard Kantor, Stanisław Burkot, Bolesław Faron, Bogusław Krasnowolski, Maciej Mączyński oraz dyrektor Teatru STU – Krzysztof Jasiński, z którym przez wiele lat dr Edward Chudziński współpracował jako kierownik literacki i autor scenariuszy słynnych, alternatywnych i awangardowych przedstawień lat 70. XX wieku.

Tradycyjnie już patronat honorowy nad wydawnictwem objął Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Ewa Skrobiszewska