• Zbigniew Beiersdorf (Uniwersytet Jagielloński)
  • Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski)
  • Bartosz Drzewiecki  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Olga Fejtová (Archiv Hlavního Města Prahy)
  • Myron Kapral (Ukraińska Akademia Nauk, Lwów)
  • Waldemar Kowalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  • Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)