7 lutego 2024 r. w Bochni odbyła się promocja rocznika "Małopolska". Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, redakcja rocznika oraz Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury. Liczne grono przybyłych do Domu Bochniaków przywitali Maria Cibicka – wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Barbara Miszczyk – przewodnicząca Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury oraz prof. Dr hab. Grzegorz Nieć – redaktor naczelny rocznika. Uczestnicy mieli możliwość spotkania z autorami: Dorotą Strojnowską, Iwoną Zawidzką, Zofią Sitko, Wojciechem Paduchowskim, Romanem Kucharczykiem oraz ks. Piotrem Maroszkiem, którzy zaprezentowali swoje teksty poświęcone m.in. ziemi bocheńskiej. Niektórzy autorzy przedstawili krótkie prezentacje swoich artykułów.

https://bochnianin.pl/99659/dom-bochniakow-promocja-xxv-tomu-rocznika-malopolska-zdjecia/

https://www.mojabochnia.pl/?p=203738

Patronat honorowy nad wydawnictwem ma Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Z egzemplarzy wszystkich tomów "Małopolski" można skorzystać w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie.

Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

26 listopada 2023 r. w Wołowicach (gmina Czernichów), w ramach projektu Fundacji Vitae Sal Amicita, "Czernichowskie Centrum Kultury", odbyła się promocja kilku tomów rocznika "Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny". Spotkanie organizowali Piotr Kapusta, Fundacja oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Uczestnicy promocji spotkali się z autorami zamieszczonych w "Małopolsce" artykułów dotyczących gmin Czernichów, Liszki i Krzeszowice. Piotr Kapusta przedstawił historię Szkoły Podstawowej w Rącznej (gmina Liszki). Następnie Dorota Strojnowska zaprezentowała koordynowany przez nią i realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej projekt "Dobry sąsiad – dobra pamięć". Ks. Piotr Maroszek opowiedział o wyjątkowym miejscu w obrębie gminy Liszki: jurajskiej Dolinie Mnikowskiej, gdzie schronienia szukali powstańcy styczniowi. Specjalnym gościem była Anna Kozioł – artystka, malarka i poetka z Piekar, której wkład w zachowanie kulturowego dziedzictwa regionu został przybliżony przez Piotra Kapustę w XXII tomie "Małopolski". Piotr Kapusta przedstawił efekty realizacji ogólnokrajowego projektu "Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy" w gminach Czernichów i Liszki : 25 lokalnych miejsc pamięci znalazło się w internetowym katalogu Fundacji Hereditas.

30 września 2023 roku Redakcja „Małopolski” (reprezentowana przez Grzegorza Niecia, Iwonę Górny i Joannę Grzeszczuk) została zaproszona na jubileusz powstałego w 2003 roku Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. Patronat nad wydarzeniem, które odbyło się w  sali Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, objął burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Uczestników spotkania powitała przewodnicząca MZRTK, Barbara Miszczyk. Po projekcji filmu o Wieliczce odśpiewano „Rotę” Marii Konopnickiej. Wiceprezes Związku, Stanisław Klich, wygłosił prelekcję pt. „Geneza i powstanie Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury” i zaprezentował informator „Regionalista Małopolski”. Ks. Piotr Maroszek przedstawił sylwetkę ks. Władysława Pilarczyka (1931–2015), organizatora i prezesa Związku. Po poczęstunku  przedstawiciele przybyłych stowarzyszeń składali gratulacje i życzenia na ręce przewodniczącej Barbary Miszczyk. Iwona Górny odczytała list gratulacyjny od Jerzego Woźniakiewicza, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w której mieści się siedziba Związku i która jest współwydawcą rocznika „Małopolska”.

30 marca 2023 r. odbyła się kolejna promocja rocznika "Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny". Patronat nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk.

Uczestników spotkania przywitała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi Anna Kochan, która to spotkanie poprowadziła. Po powitaniu Gości, zaprezentowano dwa krótkie filmy prezentujące bogactwo przyrody i kultury Gminy Zawoja. Po filmowym wprowadzeniu, głos prowadząca oddała dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Jerzemu Woźniakowskiemu, następnie głos zabrała Barbara Miszczyk jako przewodniczącej Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, redaktor naczelny rocznika, Grzegorz Nieć wprowadził wszystkich w ideę regionalizmu i działania na rzecz małych ojczyzn.

25 stycznia 2023 r. w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka odbyła się promocja XXIII i XXIV tomu rocznika "Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny". Patronat nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka dr Artur Kozioł a zjazd był w ramach 35. Spotkania "Wieliczka – Wieliczanie".

Uczestników spotkania przywitała Prezes Stowarzyszenia "Klub Przyjaciół Wieliczki" Jadwiga Duda, która to spotkanie bardzo żywo poprowadziła, przedstawiając gości, program i plan działania na najbliższy miesiąc.

1 kwietnia 2022 roku w Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów w Bieżanowie odbyła się promocja tomów XXII i XXIII rocznika "Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny". Uroczystość zorganizowała Redakcja oraz Zespół Wydawniczy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, przy współpracy Gospodarzy.

W części otwierającej spotkanie głos zabrali Iwona Górny (redaktor wydawniczy), Barbara Miszczyk (prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, współwydawcy rocznika), dr hab. Grzegorz Nieć (prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, redaktor naczelny) oraz Jerzy Woźniakiewicz (dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie). Powitali oni zgromadzonych gości oraz nakreślili krótką charakterystyką pisma. Jego bogata tematyka obejmuje szeroki przekrój czasowy a w centrum zainteresowania stawia losy ziem w historycznych granicach Małopolski. Podkreślono, iż fakt ten, a także umieszczenie rocznika na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki, daje rozległe pole dla rozwoju wydawnictwa na łamach kolejnych tomów.

7 listopada 2021 roku w auli im. ks. Bronisława Sieńczaka  Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach odbyła się promocja XXI i XXII tomów rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”. Uroczystość, objęta patronatem sołtysa Piekar Zofii Pyli, zorganizowana została przez Fundację im. ks. Siemaszki, Liceum Ogólnokształcące „Radosna Nowina 2000”, Stowarzyszenie Przyjazne Piekary oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Bogaty program wydarzenia rozpoczęło przemówienie adiunkta Muzeum Krakowa, przewodnika wycieczek, autora licznych artykułów, Piotra Kapusty, który powitał zgromadzonych gości i opowiedział o charakterze wydawnictwa „Małopolska”. W części otwierającej spotkanie głos zabrali także Barbara Miszczyk (prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, współwydawcy rocznika), Maria Cibicka (zastępca Dyrektora WBP w Krakowie) oraz redaktor naczelny „Małopolski” dr hab. Grzegorz Nieć (prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).

Następnie referaty wygłosili Piotr Kapusta, Zuzanna Kapusta oraz ks. Piotr Maroszek, autorzy artykułów z tomów XXI i XXII rocznika. Wystąpienia te dotyczyły biografii Anny Kozioł – artystki z Piekar, historii obecnej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rącznej oraz typów pobożności Maryjnej, jakie można wyłonić, obserwując obchody odpustów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Prelekcje urozmaicał program artystyczny przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach oraz młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Piekarach. Ponadto wiersze Anny Kozioł (bohaterki jednego z artykułów) odczytały autorka oraz pani Lucyna Jajko. Na koniec uroczystości głos zabrała Iwona Górny z WBP w Krakowie, dziękując za zaproszenie do Piekar. Goście przy skromnym poczęstunku mogli porozmawiać zarówno o prezentowanych tego dnia dwóch wydaniach, jak i o przyszłości rocznika.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i promocji XXI oraz XXII tomu, serdecznie dziękujemy!

Z egzemplarzy wszystkich tomów „Małopolski” można skorzystać w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie oraz na stronie: http://www.malopolska.org/.

Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Promocja tomów 21 i 22 w Piekarach zdjęcie1

W roku 2020 redakcja rocznika wzięła udział w Małopolskich Targach Książki. Dziedzictwo zapisane lokalnie.
Ze względu na pandemię przygotowano prezentację on-line.

27 lutego 2020 r. w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się promocja XXI tomu rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Uczestników spotkania powitano muzyką – wystąpił  Zespół Regionalny „Sami Swoi” z Przytkowic. Następnie gości przywitali pani Dyrektor Biblioteki Bogusława Moskała oraz Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, pod patronatem którego odbywało się spotkanie, dr hab. inż. Augustyn Ormanty. Ze strony Redakcji i z ramienia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej głos zabrali Redaktor naczelny dr Mateusz Wyżga oraz Dyrektor WBP w Krakowie Anna Wiśniewska. Podziękowali za zaproszenie i wyrazili uznanie dla działalności Gospodarzy. Krótkie wprowadzenie dotyczące tego tomu czasopisma przedstawił dr M. Wyżga a następnie zaprosił do przedstawienia swoich artykułów Autorów: Piotra Maroszka, Mirosława Płonkę, Dorotę Satołę oraz Andrzeja Bogunię-Paczyńskiego. Wyświetlono prezentację o procesjach w Kalwarii autorstwa Piotra Moskały.

Uroczystość wzbogacił występ zespołu regionalnego z Przytkowic „Sami Swoi” w pięknych strojach. Zaprezentowano pieśni i melodie z regionu.

Po części oficjalnej gości zaproszono na skromny poczęstunek, a uczestnicy spotkania mogli porozmawiać z artystami, autorami i Redakcją pisma – snuć plany i proponować nowe tematy do kolejnego numeru rocznika.

Patronat honorowy nad wydawnictwem ma Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Z egzemplarzy wszystkich tomów „Małopolski” można skorzystać w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie.

Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 IG

W siedzibie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego we Wrocławiu podczas Pierwszych Spotkań z Książką i Prasą Regionalną, 28 września 2019 r. wręczono nagrody im. Anatola J. Omelaniuka.

Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury nagrodzono za wydanie dwudziestu tomów - jak oceniło jury: znakomitego rocznika „Małopolska. Regiony. Regionalizmy. Małe Ojczyzny” . Współwydawcą rocznika jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Patron Nagrody Anatol Jan Omelaniuk był wybitnym regionalistą polskim, nauczycielem, społecznikiem, publicystą, zasłużonym w propagowaniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn.

Nagrodę przyznaje Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej a idea konkursu wyszła z Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.

Dziękujemy

Kolejna promocja tomu 20. rocznika „Małopolska” odbyła się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku w budynku Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Brzeska Tomasz Latocha. Współorganizatorem było Brzeskie Stowarzyszenie „Gryf”, którego członkowie z prezesem Mieczysławem Mietłą czynnie wzięli udział w promocji. Spotkanie prowadzili pani Dyrektor PiMBP w Brzesku Karina Legutek oraz Redaktor Naczelny prof. Zdzisław Noga. Na spotkanie przybyła delegacja redakcji rocznika z przewodniczącą Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury Barbarą Miszczyk.

Po przedstawieniu tematyki rocznika i zachęceniu do włączenia się w współtworzenie jego treści zabrali głos autorzy: Jan Stefan Gawlik oraz Jacek Kulig. Nawiązując do swoich artykułów opowiedzieli o doświadczeniach związanych z napisaniem tekstów i o ich stosunku do dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn. Promocję wydawnictwa uświetnił występ muzyczny młodzieży z Miejskiego Ośrodka Kultury, który przygotowali Ewelina Stępień i Krzysztof Musiał.

Wszystkim bardzo dziękujemy za uczestnictwo.

IG

Drugie spotkanie promocyjne rocznika odbyło się 26 stycznia 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Redaktor naczelny profesor Zdzisław Noga przedstawił treść wybranych artykułów i wręczył egzemplarze rocznika Autorom, którzy przybyli na spotkanie w Krakowie  a nie mogli uczestniczyć w promocji w Kętach.  Muzyczna oprawa w wykonaniu Kapeli z Bronowic uświetniła to wydarzenie.

Prof. Noga nawiązując do historii rocznika i swojej pracy jako redaktora naczelnego od roku 2011, oznajmił zebranym, że z powodu wielu innych nowych zajęć jest zmuszony do zrezygnowania z tej funkcji pozostając jednak w Redakcji i ją wspierając.

Członkowie Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz przedstawiciele Redakcji serdecznie podziękowali prof. Nodze za jego pracę.

Z egzemplarzy wszystkich tomów „Małopolski” można skorzystać w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie.

Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IG

Wczoraj, 11 grudnia 2018 r. w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego obyło się spotkanie, na którym promowano dwudziesty tom rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”. Promocja miała charakter uroczysty, uświetniona występami artystycznymi – zespołu Biöetuł Band z Wilamowic, śpiewającego covery znanych utworów w języku wilamowskim oraz kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Kęty”, prezentującego kulturę górali żywieckich. O początkach wydawnictwa i jego zawartości mówił Redaktor naczelny, prof. dr hab. Zdzisław Noga. Swoje artykuły przedstawili autorzy: dr Andrzej Małysa, Jacek Kulig, Stefan Jan Gawlik, Andrzej Bogunia-Paczyński oraz Bartosz Turzyński. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara, którego reprezentował I zastępca Rafał Ficoń.

IG

Redakcja miała przyjemność zaprezentować rocznik "Małopolska" na drugiej edycji Forum Regionalnego "Między Małopolską a Górnym Śląskiem".

15-16 listopada odbyło się II Forum Regionalne "Między Małopolską a Górnym Śląskiem". Powstało dzięki współpracy Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Tegoroczna edycja poświęcona została zagadnieniom politycznym i kulturowym po zakończeniu I wojny światowej, z uwzględnieniem obszarów pogranicza Małopolski i Śląska. Celem organizatorów było zwrócenie uwagi nie tylko na wielkich przywódców i masowe organizacje, ale także na regionalnych działaczy i lokalne stowarzyszenia kształtujące patriotyczne postawy w okresie zaborów.
Rocznik został zaprezentowany pierwszego dnia Forum, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

Fot. ŻB

W niedzielę 30 września odbyły się pierwsze w Małopolsce Targi Książki Regionalnej w Kętach. Na stoisku wystawienniczym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie można było nabyć rocznik „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny” w cenie promocyjnej.

Targi Książki Regionalnej związane są z uczczeniem postaci wybitnego regionalisty Ambrożego Grabowskiego, a Rada Miejska w Kętach ogłosiła rok 2018 rokiem jego imienia. Z tej okazji lokalne instytucje kultury z Urzędem Gminy w Kętach postanowiły zorganizować, targi, w ramach których odbyły się wykłady, występy artystyczne, spotkania literackie, gra terenowa. Przedsięwzięcie to miało na celu promocję lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, dorobku naukowego i twórczego poetów, pisarzy, historyków, badaczy dziejów. Uroczyste otwarcie targów odbyło się 30 września o godz. 10.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Kętach. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Kęty.

Z końcem listopada 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się promocja XIX już tomu rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Wszystkich uczestników spotkania powitała pani Za-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Anna Wiśniewska. Krótkie wprowadzenie dotyczące inicjatywy i historii powstania czasopisma przedstawił prof. dr hab. Feliks Kiryk – Przewodniczącym Rady Redakcyjnej od początku istnienia pisma.

Przypomnijmy – pierwszy numer rocznika ukazał się w 1999 r. z inicjatywy ks. Władysława Pilarczyka – animatora małopolskiego ruchu regionalnego, i co warto podkreślić – za jego prywatne środki finansowe. Pierwszym redaktorem naczelnym został dr Edward Chudziński, który w 2011 r. przekazał tą funkcję prof. zw. dr hab. Zdzisławowi Nodze.

Redaktor naczelny „Małopolski” zaprezentował tematy nowego tomu, wręczył autorom publikację, gratulując i dziękując im za współpracę oraz zaprosił do dalszej pracy na rzecz popularyzacji regionu i zachowania jego historii. Prof. Zdzisław Noga podkreślił, że tom 19 naszego wydawnictwa jest czasopismem od 2 lat punktowanym, zwrócił uwagę na różnorodność tematów w nowym numerze, pochwalił dobrą współpracę Redakcji ze środowiskiem regionalistów i badaczy historii regionu, jak również wiele nowych inicjatyw, świadczących o rozwoju marki Małopolska.

Uroczystość wzbogacił występ zespołów regionalnych: Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki”, któremu przewodniczyła pani Jadwiga Czarny, dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji Turystyki i Sportu Gminy Bystra-Sidzina oraz kapela regionalna „Holniki” z Sidziny. Zaprezentowano pieśni i melodie z regionu Babiej Góry. „Holniki” to dziecięcy zespół regionalny działający przy GOKPTiS w Sidzinie, pod kierunkiem instruktorów: pani Teresy Lipki i Władysława Biedrawy.

Po części oficjalnej Redakcja zaprosiła na skromny poczęstunek, a uczestnicy spotkania mogli porozmawiać z artystami, autorami i Redakcją pisma – snuć plany i proponować nowe tematy do kolejnego, jubileuszowego, numeru rocznika.

Tradycyjnie patronat honorowy nad wydawnictwem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Z egzemplarzy wszystkich tomów „Małopolski” można skorzystać w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie.
Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

15 grudnia 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się promocja XVIII tomu rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Dyrektor WBP w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz powitał wszystkich zebranych gości – szczególnie Autorów oraz grupę dzieci i młodzieży ze Szkoły Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej z Bukowiny Tatrzańskiej przybyłą pod opieką Bartłomieja Koszarka – dyrektora Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, Alicji Wierzbanowskiej – instruktora ds. promocji w Bukowiańskim Centrum Kultury, Wojciecha Kubina – dokumentującego występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej (instruktorem zespołu jest Agnieszka Koszarek i Janusz Łukaszczyk-Kołoc)

Chwilą ciszy uhonorowano ks. Władysława Pilarczyka, współtwórcę rocznika, Honorowego Prezesa MZ RTK, zastępcę redaktora naczelnego.

Redaktor naczelny rocznika zaprezentował tematy nowego tomu, wręczył autorom publikację, podziękował im za współpracę i zaprosił do dalszej, jeszcze bardziej owocnej pracy.

Po podziękowaniach zespół regionalny z Bukowiny Tatrzańskiej został poproszony o występ. Zaprezentowano pieśni i melodie Skalnego Podhala na nuty ozwodne i krzesane, zbójnickie i wierchowe. Zespół przedstawił tradycyjne tańce Skalnego Podhala: krzesane, drobne, ozwodne, zbójnicki. Udział wzięło 20 osób: tancerzy, muzyków i śpiewaków, w tym kapela zespołu (3 pary skrzypiec i basy)

Zespół jest laureatem wielu nagród, między innymi podczas „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej, „Przeziyracki Młodyk Toniecników i Śpiywoków Góralskich”, „Duchowych nut” w gminie Czarny Dunajec, „Konkursu Śpiywoków

i Toniecników” w Białym Dunajcu i innych odbywających się na terenie Podhala (http://festiwal7kultur.pl/mali-wiyrchowianie-z-bukowiny-tatrzanskiej-podhale/).

Na małej wystawce w sali, gdzie odbywała się promocja zaprezentowano także  prace dzieci i młodzieży ze Szkoły Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej przy Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” im. Franciszka Ćwiżewicza

w Bukowinie Tatrzańskiej:

Sekcja Ceramika (instruktor Agata Patykowska – Soszka)

Sekcja Rzeźba i snycerka (instruktor Jan Łukaszczyk)

Sekcja Malarstwo na szkle (instruktorzy Teresa Skupień i Dorota Stępel)

Tradycyjnie patronat honorowy nad wydawnictwem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Z egzemplarzy wszystkich tomów „Małopolski” można skorzystać w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie.
Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listy punktowanych czasopism na 2015 rok. W części B zestawienia znalazł się rocznik "Małopolska", oceniony na 6 punktów. Oznacza to, że każdy badacz publikujący artykuł na łamach rocznika uzyska właśnie taką liczbę punktów do swojego dorobku. Jak na czasopismo ubiegające się po raz pierwszy o punkty naukowe jest to wysoki wynik.

 

Po raz siedemnasty, 26 listopada 2015 r., odbyło się spotkanie promocyjne rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Gości powitali: Anna Wiśniewska, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz prof. dr hab. Zdzisław Noga, redaktor naczelny „Małopolski”. Tradycyjnie patronat honorowy nad wydawnictwem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Chwilą ciszy uhonorowano dwóch członków Redakcji zmarłych w roku 2015 – Stanisława Dzikiego, wieloletniego współpracownika i sekretarza Redakcji oraz ks. Władysława Pilarczyka, współtwórcę rocznika, Honorowego Prezesa MZ RTK, zastępcę redaktora naczelnego. Profesor Noga zapewnił, że kolejny tom rocznika będzie dedykowany zmarłym kolegom.

Przypomniał zgromadzonym znaczenie czasopisma w popularyzacji dziedzictwa historycznego i kulturowego Małopolski oraz o potrzebie, by stało się pismem punktowanym, mającym znaczenie w szerszym kontekście – tu nawiązał do powstania w tym roku nowej strony internetowej rocznika, poszerzonej Radzie Naukowej oraz o stałej grupie Recenzentów. Następnie zaprezentował tematy nowego tomu, wręczył autorom publikację i podziękował im za współpracę. 

Na zakończenie spotkania zagrała kapela z Orawy - Muzyka Orawska (Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce) w składzie: Robert Kowalczyk- sekund, Marcin Kowalczyk- prym, Krzysztof Pieronek- sekund, Jonasz Pieronek- basy. Żegnała w ten sposób ks. Pilarczyka, bardzo związanego z tym regionem.

Już tradycyjnie, państwo Ewa i Jan Leśniakowie z Przyszowej (gmina  Łukowica w powiecie limanowskim), poczęstowali uczestników spotkania bochnem chleba, domowym boczkiem i smalcem oraz innymi regionalnymi przysmakami.

Z egzemplarzy wszystkich tomów „Małopolski” można skorzystać w czytelni Oddziału Informacji Regionalnej WBP w Krakowie. Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – 7 XI 2014 r. – odbyła się promocja nowego – XVI tomu rocznika „Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”.

Gości powitali – Anna Wiśniewska – wicedyrektorka WBP oraz prof. dr hab. Zdzisław Noga – redaktor naczelny, który zaprezentował także treść publikacji.

Tom XVI rocznika dedykowany jest Profesorowi Feliksowi Kirykowi – znanemu mediewiście, historykowi miast, redaktorowi i współautorowi monografii ponad czterdziestu miast Małopolski. Profesor przewodniczy Radzie Redakcyjnej pisma od początku jego istnienia. W ub. roku obchodził jubileusz 80-lecia urodzin. Od 1956 r. prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Wypromował 14 doktorów i doprowadził 10 z nich do habilitacji. Był wicedyrektorem i dyrektorem Instytutu Historii w macierzystej uczelni – obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym, prorektorem i rektorem przez dwie kadencje w latach 1993-1999. Był m.in. Wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Należy do najwybitniejszych badaczy historii regionalnej i lokalnej. Zredagowane przez niego wspólnie z zespołem naukowców monografie są bezcennym źródłem wiedzy, szczególnie dla młodych badaczy historii małych ojczyzn. Z biografią i twórczością Profesora czytelnicy mogą zapoznać się otwierając pierwsze strony tomu XVI „Małopolski”. Szanowny Jubilat otrzymał podziękowanie i gratulacje od Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury z serdecznym adresem okolicznościowym z podpisami obecnych na spotkaniu regionalistów oraz wiązankę kwiatów. Dziękując – wzruszony Jubilat wspominał swoją drogę naukową i współpracę z Redakcją rocznika „Małopolska”.