W roku 2020 redakcja rocznika wzięła udział w Małopolskich Targach Książki. Dziedzictwo zapisane lokalnie.
Ze względu na pandemię przygotowano prezentację on-line.