Tytuł: Małopolska XX
Rok wydania: 2018

Pobierz:

pobierz (22,6 MB)

Zawartość:

Tytuł artykułu Autor Strona Pobierz
Od Redaktora Zdzisław Noga  5 pobierz
Pobyt Legionów Polskich w Kętach i okolicy w zimie 1915 roku Andrzej Małysa  11 pobierz
O jeden most za daleko, czyli kulisy mało znanej operacji pierwszowojennej Bartosz Turzyński, Ewa Szymańska  31 pobierz
O regionalizmie. Wybrane aspekty Tomasz Michalewski  53 pobierz
Historiografia regionalna i lokalna w Polsce Mateusz Wyżga  69 pobierz
Za ruską granicą. Z tradycji ludowych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Daniel Kübler  89 pobierz
Pójdziemy bracia w drogę z wieczora... 20 lat Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych Pastuszkowego Kolędowania Marta Smólczyńska  115 pobierz
Sprzedawanie różdżki i inne rytuały weselne w Borzęcinie Elżbieta Porębska-Kubik  139 pobierz
Obrzędy pogrzebowe chłopów podkrakowskich na przełomie XIX i XX wieku Angelika Filipczyk  153 pobierz
Inskrypcje w zabytkowych obiektach architektury wiejskiej
i małomiasteczkowej przeniesionych do skansenu w Wygiełzowie
Anna Latko-Serafińska  177 pobierz
O organach historycznych Małopolski Jacek Kulig  191 pobierz
Góralszczyzna na sprzedaż. Komercjalizacja tradycji widoczna w krajobrazie Podhala Katarzyna Ceklarz  227 pobierz
Sokoły, skauci i strzelcy ziemi zatorskiej na drodze do niepodległości Maria Fila  247 pobierz
W sprawie Collegium Regionalnego Wiktor Ormicki  257 pobierz
Zarys dziejów dóbr jangrockich w okresie gminy dominialnej (1809-1867) Eugeniusz Żaba  265 pobierz
Józef Haller - bohater lokalnej pamięci Magdalena Kasiarz  289 pobierz
Działalność rodziny Goetzów-Okocimskich w Krakowie, Galicji i w Polsce południowej Jan Stefan Gawlik  297 pobierz
Nazwy stopni pokrewieństwa w gwarze najstarszych mieszkańców Przyszowej Ewa Leśniak  307 pobierz
Maria Konopnicka w Suchej Andrzej Bogunia-Paczyński  321 pobierz
Studencki projekt "Groby wojenne w Małopolsce" na przykładzie gminy Tuchów w powiecie tarnowskim w 2010 roku Piotr Kapusta  353 pobierz
Józef Poręba Stanisława Sołyga  371 pobierz

Różne drogi do regionalizmu (My, regionaliści. W stronę autowizerunku, red. Damian Kasprzyk, Wrocław 2018, s. 197)

Ryszard Kantor  377 pobierz
Wzorcowa monografia średniowiecznego Lelowa (Jacek Laberschek, Dzieje średniowiecznego Lelowa, Lelów 2018, s. 246) Zdzisław Noga  379 pobierz
O folklorze dziecięcym i o tym, jak go prezentować... Rozmowy w Nowym Sączu Ryszard Kantor  385 pobierz
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Justyna Nartowska  389 pobierz
Przegląd nowości regionalnych Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie Elżbieta Romanowska  399 pobierz
Spis treści -  417 pobierz