Tytuł: Małopolska XXI
Rok wydania: 2019

Pobierz:

pobierz (9,97 MB)

Zawartość:

Tytuł artykułu Autor Strona Pobierz
Od Redaktora Mateusz Wyżga, Konrad Meus  5 pobierz

„Muzyka i tryumfy”, rozgardiasz i przemiany duchowe przy odpuście Wniebowzięcia Matki Bożej na Kalwarii Zebrzydowskiej.
Słowo o budowaniu pogłębionej pobożności Maryjnej

Piotr Maroszek  9 pobierz
Kraków w felietonach Zygmunta Nowakowskiego (1891–1963) Katarzyna
Krzyścin-Zagólska
 29 pobierz
Policja miejska w Chrzanowie w dobie autonomii 1867–1918 Aleksander Zygmunt
Babiński
 47 pobierz
Porównawcza analiza umieralności w parafii Zagórzany (pow. gorlicki) w latach 1880–1914. Początki transformacji demograficznej Anna Gucwa  65 pobierz
Zespół ufortyfikowanych strażnic kolejowych w Kamionce Wielkiej Filip Suchoń,
Justyna Olesiak
 89 pobierz
Zarys historii obecnej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rącznej pod Krakowem na tle dziejów miejscowości do 1920 roku Zuzanna Kapusta,
Piotr Kapusta
 109 pobierz
Bieńkówka – dzieje wsi i parafii w okresie galicyjskim. Wybrane aspekty historyczne i kulturowe Marzena Klimowska  135 pobierz
Obraz wsi galicyjskiej w zwierciadle dziewiętnastowiecznej prasy na przykładzie wsi parafii Babice Karolina Pałka  161 pobierz
Bronisława Szczepańcówna (1903–1996). Nauczycielka i instruktorka harcerska Sądecczyzny Janusz Wojtycza  181 pobierz
Współczesne aranżacje obiektów komercyjnych i turystycznych na Podhalu Katarzyna Ceklarz  193 pobierz
Dwór w Dąbrówce – przykład zabytku ocalonego wskutek budowy sztucznego zbiornika wodnego Mirosław Płonka  213 pobierz
Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie (PSPSW) Dorota Małgorzata
Satoła
 235 pobierz
Co to jest regionalizm? Stanisław Czernik  245 pobierz
Zarys dziejów klucza jangrockiego czasów nowożytnych Eugeniusz Żaba  249 pobierz
Stefan Kucharczyk (1911–1989). Losy wojenne i okupacyjne mojego ojca i jego rodziny Roman Kucharczyk  267 pobierz
Adolf Nowaczyński – satyryk z Podgórza Andrzej
Bogunia-Paczyński
 273 pobierz
Zapomniane organy tynieckie Jacek Kulig  289 pobierz
Ścieżka historyczna „Niepodległa” Jacek Leonard
Piotrowski
 305 pobierz
Pokolenia ziemi makowskiej (Jadwiga Sobczuk, Pokolenia ziemi makowskiej, Maków Podhalański 2018, 237 s.) Jakub Pieczara  313 pobierz
Nagroda Specjalna im. Anatola J. Omelaniuka Iwona Górny  319 pobierz
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Z dreszczykiem Justyna Nartowska  321 pobierz
Pożegnanie Marii Fili Mariusz Makuch  325 pobierz
Z Wielopola do Skawiny [Kazimiera Skałuba] Michał Grzeszczuk  329 pobierz
Przegląd nowości regionalnych Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie Elżbieta Romanowska  333 pobierz
Wykaz skrótów -  351 pobierz
Spis treści -  352 pobierz