Tytuł: Małopolska XVIII
Rok wydania: 2016

Pobierz:

pobierz (13,7 MB)

Zawartość:

Tytuł artykułu Autor Numer
strony
Pobierz
Okładka - - pobierz
Od Redaktora Zdzisław Noga 6 pobierz
Ksiądz Władysław Pilarczyk (1931-2015) Ewa Skrobiszewska 9 pobierz
Pożegnanie Sylwestra Dzikiego (1932-2015) Władysław Marek Kolasa 15 pobierz
Nazwy ulic i placów Bochni i Wieliczki odzwierciedleniem tradycji górnictwa solnego w Małopolsce Ewa Horyń 23 pobierz
Rękopisy z archiwum karmelitanek bosych w Krakowie, na Wesołej, jako źródło do badań językoznawczych Ewa Zmuda 33 pobierz
Dawne i współczesne żeńskie imiona chrzestne mieszkańców Mszany Dolnej na przykładzie ksiąg parafialnych Parafii Świętego Michała Archanioła (1900–1910 oraz 2000–2010 – analiza porównawcza) Agnieszka Świerk 45 pobierz
Średniowieczne klasztory i miasta przy drodze z Krakowa na Mazowsze.
O atrakcjach jednodniowej turystyki historycznej
Jerzy Rajman 57 pobierz
Starostowie pilzneńscy (Tarnowscy i Tarłowie) oraz ich konflikty z miastem w XVI stuleciu Malwina Wylężek 75 pobierz
Juliusz von Ripper – admirał z Podgórza Andrzej
Bogunia-Paczyński
85 pobierz
"Béły hłopy przy sile i przy chuci". Wojciecha Brzegi portrety dawnych górali Jadwiga Mączyńska, 
Maciej Mączyński
101 pobierz
Dolina Mnikowska – miejsce krzepiące ducha i chroniące bojowników o wolność ojczyzny  Piotr Maroszek 115 pobierz
Galicyjscy pionierzy przemysłu naftowego w II połowie XIX wieku  Sebastian Wacięga 127 pobierz
Architektura łemkowska na Sądecczyźnie. Wczoraj i dziś, jutro? Justyna Olesiak 161 pobierz
Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej Monika Ochwat-Marcinkiewicz 173 pobierz
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”. W 50-lecie działalności Jadwiga Duda 179 pobierz
Przegląd zespołów obrzędowych „Po Krakowsku” w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Agnieszka Oczkowska 187 pobierz
W sprawie programu badań etnograficznych na góralszczyźnie Juliusz Zborowski 195 pobierz
Jangrot w pierwszych dwóch dziesięcioleciach XX wieku Eugeniusz Żaba 205 pobierz
Wierzenia ludowe, przesądy i przekonania mieszkańców Przyszowej Ewa Leśniak 219 pobierz
Szkoła Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej Alicja Wierzbanowska 225 pobierz
Materiały do słownika biograficznego Małopolski Izabella Śliwińska,
Maria Kurzeja-Świątek
231 pobierz
Recenzje noty bibliograficzne  Jan Bińczycki,
Ryszard Kantor,
Elżbieta Porębska-Kubik
243 pobierz
254 pobierz
XVII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego  Justyna Nartowska 271 pobierz
Przegląd nowości regionalnych Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Elżbieta Romanowska 277 pobierz
Spis treści - 291 pobierz