Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listy punktowanych czasopism na 2015 rok. W części B zestawienia znalazł się rocznik "Małopolska", oceniony na 6 punktów. Oznacza to, że każdy badacz publikujący artykuł na łamach rocznika uzyska właśnie taką liczbę punktów do swojego dorobku. Jak na czasopismo ubiegające się po raz pierwszy o punkty naukowe jest to wysoki wynik.