W niedzielę 30 września odbyły się pierwsze w Małopolsce Targi Książki Regionalnej w Kętach. Na stoisku wystawienniczym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie można było nabyć rocznik „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny” w cenie promocyjnej.

Targi Książki Regionalnej związane są z uczczeniem postaci wybitnego regionalisty Ambrożego Grabowskiego, a Rada Miejska w Kętach ogłosiła rok 2018 rokiem jego imienia. Z tej okazji lokalne instytucje kultury z Urzędem Gminy w Kętach postanowiły zorganizować, targi, w ramach których odbyły się wykłady, występy artystyczne, spotkania literackie, gra terenowa. Przedsięwzięcie to miało na celu promocję lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, dorobku naukowego i twórczego poetów, pisarzy, historyków, badaczy dziejów. Uroczyste otwarcie targów odbyło się 30 września o godz. 10.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Kętach. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Kęty.

Fot. IG, ŻB.