Redakcja miała przyjemność zaprezentować rocznik "Małopolska" na drugiej edycji Forum Regionalnego "Między Małopolską a Górnym Śląskiem".

15-16 listopada odbyło się II Forum Regionalne "Między Małopolską a Górnym Śląskiem". Powstało dzięki współpracy Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie oraz Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Tegoroczna edycja poświęcona została zagadnieniom politycznym i kulturowym po zakończeniu I wojny światowej, z uwzględnieniem obszarów pogranicza Małopolski i Śląska. Celem organizatorów było zwrócenie uwagi nie tylko na wielkich przywódców i masowe organizacje, ale także na regionalnych działaczy i lokalne stowarzyszenia kształtujące patriotyczne postawy w okresie zaborów.
Rocznik został zaprezentowany pierwszego dnia Forum, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

Fot. ŻB