W siedzibie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego we Wrocławiu podczas Pierwszych Spotkań z Książką i Prasą Regionalną, 28 września 2019 r. wręczono nagrody im. Anatola J. Omelaniuka.

Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury nagrodzono za wydanie dwudziestu tomów - jak oceniło jury: znakomitego rocznika „Małopolska. Regiony. Regionalizmy. Małe Ojczyzny” . Współwydawcą rocznika jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Patron Nagrody Anatol Jan Omelaniuk był wybitnym regionalistą polskim, nauczycielem, społecznikiem, publicystą, zasłużonym w propagowaniu idei regionalnych i inspirowaniu stowarzyszeń regionalnych do działań na rzecz małych ojczyzn.

Nagrodę przyznaje Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej a idea konkursu wyszła z Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.

Dziękujemy