Kolejna promocja tomu 20. rocznika „Małopolska” odbyła się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku w budynku Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Brzeska Tomasz Latocha. Współorganizatorem było Brzeskie Stowarzyszenie „Gryf”, którego członkowie z prezesem Mieczysławem Mietłą czynnie wzięli udział w promocji. Spotkanie prowadzili pani Dyrektor PiMBP w Brzesku Karina Legutek oraz Redaktor Naczelny prof. Zdzisław Noga. Na spotkanie przybyła delegacja redakcji rocznika z przewodniczącą Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury Barbarą Miszczyk.

Po przedstawieniu tematyki rocznika i zachęceniu do włączenia się w współtworzenie jego treści zabrali głos autorzy: Jan Stefan Gawlik oraz Jacek Kulig. Nawiązując do swoich artykułów opowiedzieli o doświadczeniach związanych z napisaniem tekstów i o ich stosunku do dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn. Promocję wydawnictwa uświetnił występ muzyczny młodzieży z Miejskiego Ośrodka Kultury, który przygotowali Ewelina Stępień i Krzysztof Musiał.

Wszystkim bardzo dziękujemy za uczestnictwo.

IG

Fot. IG, ŻB.