1 kwietnia 2022 roku w Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów w Bieżanowie odbyła się promocja tomów XXII i XXIII rocznika "Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny". Uroczystość zorganizowała Redakcja oraz Zespół Wydawniczy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, przy współpracy Gospodarzy.

W części otwierającej spotkanie głos zabrali Iwona Górny (redaktor wydawniczy), Barbara Miszczyk (prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, współwydawcy rocznika), dr hab. Grzegorz Nieć (prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, redaktor naczelny) oraz Jerzy Woźniakiewicz (dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie). Powitali oni zgromadzonych gości oraz nakreślili krótką charakterystyką pisma. Jego bogata tematyka obejmuje szeroki przekrój czasowy a w centrum zainteresowania stawia losy ziem w historycznych granicach Małopolski. Podkreślono, iż fakt ten, a także umieszczenie rocznika na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki, daje rozległe pole dla rozwoju wydawnictwa na łamach kolejnych tomów.

W następnej części spotkania promocyjnego swoje referaty wygłosili autorzy artykułów. Prelekcje te stanowiły rozwinięcia tekstów z tomów XXII i XXIII. Piotr Kapusta opowiedział o niezwykłej artystce z Piekar, Annie Kozioł, która maluje, pisze wiersze, zbiera dawne piosenki, haftuje i wykonuje ozdoby. Materialne wytwory jej pasji stanowić mogą bogate źródło dla badaczy dokumentujących przemiany podkrakowskiej wsi. Bartłomiej Grzankowski przedstawił podsumowanie artykułu, napisanego razem z Anną Pasek, a który dotyczył historii prac nad stworzeniem skansenu w Krakowie, od czasów poprzedzających II wojnę światową, po współczesny projekt pod nazwą Park Edukacyjny "Branice". Powstające muzeum na wolnym powietrzu ma reprezentować styl charakterystyczny dla Krakowiaków Zachodnich. Patchworkowy rys biograficzny Józefa Sitarskiego, XVIII-wiecznego krakowskiego budowniczego organów, zaprezentował Jacek Kulig. Łączenie w całość domysłów oraz nielicznych faktów na temat życia tego twórcy, pozwoliło uzmysłowić słuchaczom, jak fascynującym rzemiosłem artystycznym jest budownictwo organów. O okolicznościach, które przyczyniły się do podjęcia przez Autora opisania dziejów miejscowości Jęzor (obecnie dzielnicy Sosnowca) m.in. o Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" oraz handlu i przygranicznym, winiarstwu i przemycie na styku granic trzech państw zaborczych – Trójkącie Trzech Cesarzy opowiedział Stanisław Maj. Autor korzystał z bogatych źródeł cyfrowych: doniesień prasowych oraz pocztówek. Iwona Górny, Autorka wyselekcjonowanej bibliografii zawartości gazety parafialnej Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie "Płomień" uwzględniła artykuły związane z historią i rozwojem dzielnicy oraz postaciami z nią związanymi. Praca ta była przyczynkiem do wystąpienia Stanisława Kumona ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, zatytułowanego: "Bieżanów – historie – miejsca – ludzie". Prelekcja, której towarzyszyła prezentacja slajdów, zaprezentowała indywidualne spojrzenie na losy dzielnicy, związane z osobistą relacją autora z tym miejscem.

Następnie zebrani goście, przy skromnym poczęstunku, mogli nabyć drukowane egzemplarze "Małopolski" oraz porozmawiać zarówno o prezentowanych tego dnia dwóch wydaniach, jak i o przyszłości rocznika.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i promocji XXII oraz XXIII tomu, serdecznie dziękujemy!

Z egzemplarzy wszystkich tomów "Małopolski" można skorzystać w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie oraz na stronie: http://www.malopolska.org/roczniki.html.

Zakup rocznika jest możliwy w bibliotece, piętro I, pokój 125. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 37 52 232 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rocznik Małopolska w Dworze Czeczów

Rocznik Małopolska w Dworze Czeczów

Rocznik Małopolska w Dworze Czeczów

Rocznik Małopolska w Dworze Czeczów

Rocznik Małopolska w Dworze Czeczów

Rocznik Małopolska w Dworze Czeczów