Tytuł: Małopolska XX
Rok wydania: 2018

Pobierz:

pobierz (22,6 MB)

Zawartość:

Tytuł artykułu Autor Strona Pobierz
Okładka - - pobierz
Od Redaktora Zdzisław Noga 5 pobierz
Pobyt Legionów Polskich w Kętach i okolicy w zimie 1915 roku Andrzej Małysa 11 pobierz
O jeden most za daleko, czyli kulisy mało znanej operacji pierwszowojennej Bartosz Turzyński, Ewa Szymańska 31 pobierz
O regionalizmie. Wybrane aspekty Tomasz Michalewski 53 pobierz
Historiografia regionalna i lokalna w Polsce Mateusz Wyżga 69 pobierz
Za ruską granicą. Z tradycji ludowych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Daniel Kübler 89 pobierz
Pójdziemy bracia w drogę z wieczora... 20 lat Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych Pastuszkowego Kolędowania Marta Smólczyńska 115 pobierz
Sprzedawanie różdżki i inne rytuały weselne w Borzęcinie Elżbieta Porębska-Kubik 139 pobierz
Obrzędy pogrzebowe chłopów podkrakowskich na przełomie XIX i XX wieku Angelika Filipczyk 153 pobierz
Inskrypcje w zabytkowych obiektach architektury wiejskiej
i małomiasteczkowej przeniesionych do skansenu w Wygiełzowie
Anna Latko-Serafińska 177 pobierz
O organach historycznych Małopolski Jacek Kulig 191 pobierz
Góralszczyzna na sprzedaż. Komercjalizacja tradycji widoczna w krajobrazie Podhala Katarzyna Ceklarz 227 pobierz
Sokoły, skauci i strzelcy ziemi zatorskiej na drodze do niepodległości Maria Fila 247 pobierz
W sprawie Collegium Regionalnego Wiktor Ormicki 257 pobierz
Zarys dziejów dóbr jangrockich w okresie gminy dominialnej (1809-1867) Eugeniusz Żaba 265 pobierz
Józef Haller - bohater lokalnej pamięci Magdalena Kasiarz 289 pobierz
Działalność rodziny Goetzów-Okocimskich w Krakowie, Galicji i w Polsce południowej Jan Stefan Gawlik 297 pobierz
Nazwy stopni pokrewieństwa w gwarze najstarszych mieszkańców Przyszowej Ewa Leśniak 307 pobierz
Maria Konopnicka w Suchej Andrzej Bogunia-Paczyński 321 pobierz
Studencki projekt "Groby wojenne w Małopolsce" na przykładzie gminy Tuchów w powiecie tarnowskim w 2010 roku Piotr Kapusta 353 pobierz
Józef Poręba Stanisława Sołyga 371 pobierz

Różne drogi do regionalizmu (My, regionaliści. W stronę autowizerunku, red. Damian Kasprzyk, Wrocław 2018, s. 197)

Ryszard Kantor 377 pobierz
Wzorcowa monografia średniowiecznego Lelowa (Jacek Laberschek, Dzieje średniowiecznego Lelowa, Lelów 2018, s. 246) Zdzisław Noga 379 pobierz
O folklorze dziecięcym i o tym, jak go prezentować... Rozmowy w Nowym Sączu Ryszard Kantor 385 pobierz
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Justyna Nartowska 389 pobierz
Przegląd nowości regionalnych Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie Elżbieta Romanowska 399 pobierz
Spis treści - 417 pobierz