Tytuł: Małopolska XXI
Rok wydania: 2019

Pobierz:

pobierz (9,97 MB)

Zawartość:

Tytuł artykułu Autor Strona Pobierz
Okładka - - pobierz
Od Redaktora Mateusz Wyżga, Konrad Meus 5 pobierz

„Muzyka i tryumfy”, rozgardiasz i przemiany duchowe przy odpuście Wniebowzięcia Matki Bożej na Kalwarii Zebrzydowskiej.
Słowo o budowaniu pogłębionej pobożności Maryjnej

Piotr Maroszek 9 pobierz
Kraków w felietonach Zygmunta Nowakowskiego (1891–1963) Katarzyna
Krzyścin-Zagólska
29 pobierz
Policja miejska w Chrzanowie w dobie autonomii 1867–1918 Aleksander Zygmunt
Babiński
47 pobierz
Porównawcza analiza umieralności w parafii Zagórzany (pow. gorlicki) w latach 1880–1914. Początki transformacji demograficznej Anna Gucwa 65 pobierz
Zespół ufortyfikowanych strażnic kolejowych w Kamionce Wielkiej Filip Suchoń,
Justyna Olesiak
89 pobierz
Zarys historii obecnej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rącznej pod Krakowem na tle dziejów miejscowości do 1920 roku Zuzanna Kapusta,
Piotr Kapusta
109 pobierz
Bieńkówka – dzieje wsi i parafii w okresie galicyjskim. Wybrane aspekty historyczne i kulturowe Marzena Klimowska 135 pobierz
Obraz wsi galicyjskiej w zwierciadle dziewiętnastowiecznej prasy na przykładzie wsi parafii Babice Karolina Pałka 161 pobierz
Bronisława Szczepańcówna (1903–1996). Nauczycielka i instruktorka harcerska Sądecczyzny Janusz Wojtycza 181 pobierz
Współczesne aranżacje obiektów komercyjnych i turystycznych na Podhalu Katarzyna Ceklarz 193 pobierz
Dwór w Dąbrówce – przykład zabytku ocalonego wskutek budowy sztucznego zbiornika wodnego Mirosław Płonka 213 pobierz
Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie (PSPSW) Dorota Małgorzata
Satoła
235 pobierz
Co to jest regionalizm? Stanisław Czernik 245 pobierz
Zarys dziejów klucza jangrockiego czasów nowożytnych Eugeniusz Żaba 249 pobierz
Stefan Kucharczyk (1911–1989). Losy wojenne i okupacyjne mojego ojca i jego rodziny Roman Kucharczyk 267 pobierz
Adolf Nowaczyński – satyryk z Podgórza Andrzej
Bogunia-Paczyński
273 pobierz
Zapomniane organy tynieckie Jacek Kulig 289 pobierz
Ścieżka historyczna „Niepodległa” Jacek Leonard
Piotrowski
305 pobierz
Pokolenia ziemi makowskiej (Jadwiga Sobczuk, Pokolenia ziemi makowskiej, Maków Podhalański 2018, 237 s.) Jakub Pieczara 313 pobierz
Nagroda Specjalna im. Anatola J. Omelaniuka Iwona Górny 319 pobierz
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Z dreszczykiem Justyna Nartowska 321 pobierz
Pożegnanie Marii Fili Mariusz Makuch 325 pobierz
Z Wielopola do Skawiny [Kazimiera Skałuba] Michał Grzeszczuk 329 pobierz
Przegląd nowości regionalnych Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie Elżbieta Romanowska 333 pobierz
Wykaz skrótów - 351 pobierz
Spis treści - 352 pobierz