Wczoraj, 11 grudnia 2018 r. w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego obyło się spotkanie, na którym promowano dwudziesty tom rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”. Promocja miała charakter uroczysty, uświetniona występami artystycznymi – zespołu Biöetuł Band z Wilamowic, śpiewającego covery znanych utworów w języku wilamowskim oraz kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Kęty”, prezentującego kulturę górali żywieckich. O początkach wydawnictwa i jego zawartości mówił Redaktor naczelny, prof. dr hab. Zdzisław Noga. Swoje artykuły przedstawili autorzy: dr Andrzej Małysa, Jacek Kulig, Stefan Jan Gawlik, Andrzej Bogunia-Paczyński oraz Bartosz Turzyński. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara, którego reprezentował I zastępca Rafał Ficoń.

IG

Fot. Łukasz Gieruszczak